Shield Tamb-Si, Tấm chắn bảo vệ chống bức xạ Mencke & Tegtmeyer Shield Tamb-Si, Mencke & Tegtmeyer Vietnam

Shield Tamb-Si, Mencke & Tegtmeyer Shield Tamb-Si, Tấm chắn bảo vệ chống bức xạ Mencke & Tegtmeyer Shield Tamb-Si, Mencke & Tegtmeyer Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Mencke & Tegtmeyer tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Model: Shield Tamb-Si
Our Product Number: 1-01-910026
Radiation and weather protection shield for ambient temperature sensor Tamb-Si, Ta-ext-X-4090, Ta-ext-RS485 as well as external sensor of Si-RS485TC-2T, for wall or mast mouting

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

ILD1420-50, Cảm biến dịch chuyển thẳng đứng MICRO-EPSILON ILD1420-50, MICRO-EPSILON Vietnam

ILD1420-50, MICRO-EPSILON ILD1420-50, Cảm biến dịch chuyển thẳng đứng MICRO-EPSILON ILD1420-50, MICRO-EPSILON Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MICRO-EPSILON tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

Article No.: 4120214.001
ILD1420-50 Laseroptical displacement sensor, integrated cable 0,3 m
Note: Pigtail version

THÊM VÀO GIỎ HÀNG