M76P3 L690 C30 D30, Thanh trượt GV3 Hepcomotion M76P3 L690 C30 D30, Hepcomotion Vietnam

M76P3 L690 C30 D30, Hepcomotion M76P3 L690 C30 D30, Thanh trượt GV3 Hepcomotion M76P3 L690 C30 D30, Hepcomotion Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Hepcomotion tại Việt Nam

100% xuất xứ từ Anh
Model: M76P3 L690 C30 D30
 GV3 Commercial Double Edge Flat Slide 690mm long drilled at 90mm hole pitch with equal ends

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

Ta-ext-RS485-MB, Cảm biến nhiệt độ môi trường Mencke & Tegtmeyer Ta-ext-RS485-MB, Mencke & Tegtmeyer Vietnam

Ta-ext-RS485-MB, Mencke & Tegtmeyer Ta-ext-RS485-MB, Cảm biến nhiệt độ môi trường Mencke & Tegtmeyer Ta-ext-RS485-MB, Mencke & Tegtmeyer Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Mencke & Tegtmeyer tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
Model: Ta-ext-RS485-MB
Our Product Number: 1-05-010035
Ambient temperature sensor with RS485-Port, sensor element in stainless steel feeler sleeve incl. 3 m cable, protocol:
MODBUS, range: -40...+90°C, case: aluminium case IP67, incl. 6 m cable

THÊM VÀO GIỎ HÀNG