Ta-ext-RS485-MB, Cảm biến nhiệt độ môi trường Mencke & Tegtmeyer Ta-ext-RS485-MB, Mencke & Tegtmeyer Vietnam

Ta-ext-RS485-MB, Mencke & Tegtmeyer Ta-ext-RS485-MB, Cảm biến nhiệt độ môi trường Mencke & Tegtmeyer Ta-ext-RS485-MB, Mencke & Tegtmeyer Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Mencke & Tegtmeyer tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
Model: Ta-ext-RS485-MB
Our Product Number: 1-05-010035
Ambient temperature sensor with RS485-Port, sensor element in stainless steel feeler sleeve incl. 3 m cable, protocol:
MODBUS, range: -40...+90°C, case: aluminium case IP67, incl. 6 m cable

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

Shield Tamb-Si, Tấm chắn bảo vệ chống bức xạ Mencke & Tegtmeyer Shield Tamb-Si, Mencke & Tegtmeyer Vietnam

Shield Tamb-Si, Mencke & Tegtmeyer Shield Tamb-Si, Tấm chắn bảo vệ chống bức xạ Mencke & Tegtmeyer Shield Tamb-Si, Mencke & Tegtmeyer Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Mencke & Tegtmeyer tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Model: Shield Tamb-Si
Our Product Number: 1-01-910026
Radiation and weather protection shield for ambient temperature sensor Tamb-Si, Ta-ext-X-4090, Ta-ext-RS485 as well as external sensor of Si-RS485TC-2T, for wall or mast mouting

THÊM VÀO GIỎ HÀNG