F036908, Cảm biến áp suất Gefran F036908, Gefran Vietnam

F036908, Gefran F036908, Cảm biến áp suất Gefran F036908, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
F036908
M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31 2130X000X00
"XMB31" THICKER DIAPHRAGM WITH GTP
MELT SENSOR

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

M76P3 L690 C30 D30, Thanh trượt GV3 Hepcomotion M76P3 L690 C30 D30, Hepcomotion Vietnam

M76P3 L690 C30 D30, Hepcomotion M76P3 L690 C30 D30, Thanh trượt GV3 Hepcomotion M76P3 L690 C30 D30, Hepcomotion Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Hepcomotion tại Việt Nam

100% xuất xứ từ Anh
Model: M76P3 L690 C30 D30
 GV3 Commercial Double Edge Flat Slide 690mm long drilled at 90mm hole pitch with equal ends

THÊM VÀO GIỎ HÀNG