10283J, Bộ điều áp khí nén FAIRCHILD 10283J, FAIRCHILD Vietnam

10283J, FAIRCHILD 10283J, Bộ điều áp khí nén FAIRCHILD 10283J, FAIRCHILD Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý FAIRCHILD tại Việt Nam

100% xuất xứ Mỹ
Model: 10283J
Pneumatic Precision Regulator

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

F036908, Cảm biến áp suất Gefran F036908, Gefran Vietnam

F036908, Gefran F036908, Cảm biến áp suất Gefran F036908, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
F036908
M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31 2130X000X00
"XMB31" THICKER DIAPHRAGM WITH GTP
MELT SENSOR

THÊM VÀO GIỎ HÀNG