ILD1420-50, Cảm biến dịch chuyển thẳng đứng MICRO-EPSILON ILD1420-50, MICRO-EPSILON Vietnam

ILD1420-50, MICRO-EPSILON ILD1420-50, Cảm biến dịch chuyển thẳng đứng MICRO-EPSILON ILD1420-50, MICRO-EPSILON Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MICRO-EPSILON tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

Article No.: 4120214.001
ILD1420-50 Laseroptical displacement sensor, integrated cable 0,3 m
Note: Pigtail version

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

4120214001, Cảm biến dịch chuyển thẳng đứng MICRO-EPSILON 4120214001, MICRO-EPSILON Vietnam

4120214001, MICRO-EPSILON 4120214001, Cảm biến dịch chuyển thẳng đứng MICRO-EPSILON 4120214001, MICRO-EPSILON Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MICRO-EPSILON tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

Article No.: 4120214.001
ILD1420-50 Laseroptical displacement sensor, integrated cable 0,3 m
Note: Pigtail version

THÊM VÀO GIỎ HÀNG