CS-36K-005-1-TC1-ANP, Đầu dò nhiệt độ Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu Vietnam

CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Đầu dò nhiệt độ Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Anritsu tại Việt Nam

100% xuất xứ Nhật Bản

Model: CS-36K-005-1-TC1-ANP
Probe

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

AR2B3152-S, Thiết bị truyền động Econex AR2B3152-S, Econex Vietnam

AR2B3152-S, Econex AR2B3152-S, Thiết bị truyền động Econex AR2B3152-S, Econex Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Econex tại Việt Nam

Description : Electric actuator AR2B3152-S 115V/50-60Hz+RP2.5kO. ECONEX product USA A2B3Y2-S

THÊM VÀO GIỎ HÀNG