BES 516-300-S295/0.912"-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S295/0.912"-S4, Balluff Vietnam

BES 516-300-S295/0.912"-S4, Balluff BES 516-300-S295/0.912"-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S295/0.912"-S4, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Brazil
BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4
Inductive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

CM-10, Cảm biến Balluff CM-10, Balluff Vietnam

CM-10, Balluff CM-10, Cảm biến Balluff CM-10, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Code: CM-10
Sensor
Extended Range 360 Degree PIR Sensor-Ceiling Mount, Low Voltage, with +DC Output

THÊM VÀO GIỎ HÀNG