CM-10, Cảm biến Kele CM-10, Kele Vietnam

CM-10, Kele CM-10, Cảm biến Kele CM-10, Kele Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Kele tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Code: CM-10
Sensor
Extended Range 360 Degree PIR Sensor-Ceiling Mount, Low Voltage, with +DC Output

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

774500, Rơ le an toàn Pilz 774500, Pilz Vietnam

774500, Pilz 774500, Rơ le an toàn Pilz 774500, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code:  774500
Description: PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
Safety relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG