PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Rơ le an toàn Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz Vietnam

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Rơ le an toàn Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code:  774500
Description: PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
Safety relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

CS-36K-005-1-TC1-ANP, Đầu dò nhiệt độ Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu Vietnam

CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Đầu dò nhiệt độ Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Anritsu tại Việt Nam

100% xuất xứ Nhật Bản

Model: CS-36K-005-1-TC1-ANP
Probe

THÊM VÀO GIỎ HÀNG