774500, Rơ le an toàn Pilz 774500, Pilz Vietnam

774500, Pilz 774500, Rơ le an toàn Pilz 774500, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code:  774500
Description: PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
Safety relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Rơ le an toàn Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz Vietnam

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Rơ le an toàn Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code:  774500
Description: PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
Safety relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG