TRC-250B, Máy kiểm tra lỗ kim Sanko-denshi TRC-250B, Sanko-denshi Vietnam

TRC-250B, Sanko-denshi TRC-250B, Máy kiểm tra lỗ kim Sanko-denshi TRC-250B, Sanko-denshi Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Sanko-denshi tại Việt Nam

TRC-250B. TRC-250B. SPECIFICATION. Type. Low frequency, High voltage, Pulse discharge type. Output voltage. 5-25kV (Peak value). Alarm method

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

K47001, Thiết bị đánh lửa tự động Koehler K47001, Koehler Vietnam

K47001, Koehler K47001, Thiết bị đánh lửa tự động Koehler K47001, Koehler Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Koehler tại Việt Nam

Thiết bị đánh lửa tự động Koehler K47001 (~1200°C) Acore, Koehler

THÊM VÀO GIỎ HÀNG