BES 516-300-S358/1.025"-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S358/1.025"-S4, Balluff Vietnam

BES 516-300-S358/1.025"-S4, Balluff BES 516-300-S358/1.025"-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S358/1.025"-S4, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BES00Z1 (BES 516-370-G-E5-C-S49)
Cảm biến tiêu chuẩn cảm ứng BES của chúng tôi với các loại được ưu tiên để phát hiện các vật thể trong khu vực kim loại rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Với một loạt hơn 500 dòng máy, chúng tôi cung cấp cảm biến cảm ứng phù hợp cho mọi ứng dụng.
Công nghệ đang được sử dụng trên toàn thế giới có tỷ lệ giá / hiệu suất tối ưu và cũng có thể được phân phối trong thời gian ngắn ngay cả với số lượng lớn.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

356A06/NC, Gia tốc kế PCB Piezotronics 356A06/NC, PCB Piezotronics Vietnam

356A06/NC, PCB Piezotronics 356A06/NC, Gia tốc kế PCB Piezotronics 356A06/NC, PCB Piezotronics Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý PCB Piezotronics tại Việt Nam

356A06/NC là cảm biến 356A06 không bao gồm dây cáp

THÊM VÀO GIỎ HÀNG