ST5484E-121-0010-00, Cảm biến vận tốc Metrix ST5484E-121-0010-00, Metrix Vietnam

ST5484E-121-0010-00, Metrix ST5484E-121-0010-00, Cảm biến vận tốc Metrix ST5484E-121-0010-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

ST5484E-121-0010-00
Metrix ST5484E là một thiết bị truyền vận tốc địa chấn khép kín, được cấp nguồn, có thể được sử dụng như một giải pháp giám sát rung động

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

TRC-250B, Máy kiểm tra lỗ kim Sanko-denshi TRC-250B, Sanko-denshi Vietnam

TRC-250B, Sanko-denshi TRC-250B, Máy kiểm tra lỗ kim Sanko-denshi TRC-250B, Sanko-denshi Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Sanko-denshi tại Việt Nam

TRC-250B. TRC-250B. SPECIFICATION. Type. Low frequency, High voltage, Pulse discharge type. Output voltage. 5-25kV (Peak value). Alarm method

THÊM VÀO GIỎ HÀNG