356A06/NC, Gia tốc kế PCB Piezotronics 356A06/NC, PCB Piezotronics Vietnam

356A06/NC, PCB Piezotronics 356A06/NC, Gia tốc kế PCB Piezotronics 356A06/NC, PCB Piezotronics Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý PCB Piezotronics tại Việt Nam

356A06/NC là cảm biến 356A06 không bao gồm dây cáp

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

ST5484E-121-0010-00, Cảm biến vận tốc Metrix ST5484E-121-0010-00, Metrix Vietnam

ST5484E-121-0010-00, Metrix ST5484E-121-0010-00, Cảm biến vận tốc Metrix ST5484E-121-0010-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

ST5484E-121-0010-00
Metrix ST5484E là một thiết bị truyền vận tốc địa chấn khép kín, được cấp nguồn, có thể được sử dụng như một giải pháp giám sát rung động

THÊM VÀO GIỎ HÀNG