GPB01A15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB01A15, Greystone Vietnam

GPB01A15, Greystone GPB01A15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB01A15, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB01A15
Gage Pressure Transmitter, 0 to 5, 10, 25, and 50 PSI ranges, Armoured Cable, 1.5M (5')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

GPB01S30, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB01S30, Greystone Vietnam

GPB01S30, Greystone GPB01S30, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB01S30, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB01S30
Gage Pressure Transmitter, 0 to 5, 10, 25, and 50 PSI ranges, FT-6 Plenum Rated, 3M (10')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG