ILD 1420-500, Cảm biến dịch chuyển Micro-Epsilon ILD 1420-500, Micro-Epsilon Vietnam

ILD 1420-500, Micro-Epsilon ILD 1420-500, Cảm biến dịch chuyển Micro-Epsilon ILD 1420-500, Micro-Epsilon Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Micro-Epsilon tại Việt Nam

Cảm biến dịch chuyển ILD 1420-500
OptoNCDT1420 mang đến sự kết hợp độc đáo giữa tốc độ, kích thước, hiệu suất và tính linh hoạt của ứng dụng cho các phép đo dịch chuyển, khoảng cách và vị trí. Cảm biến tam giác nhỏ gọn đạt được độ chính xác đo cao và tốc độ đo lên đến 4kHz

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

NTRCLRH, Cảm biến độ ẩm Greystone NTRCLRH, Greystone Vietnam

NTRCLRH, Greystone NTRCLRH, Cảm biến độ ẩm Greystone NTRCLRH, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Cảm biến độ ẩm NTRCLRH
Hệ thống năng lượng Greystone
Cảm biến độ ẩm, Dòng NT
Mục # NTRCLRH - Cảm biến mạng trong phòng, Nhiệt độ & Độ ẩm, LCD, Đầu ra BACnet hoặc Modbus có thể lựa chọn
Thông tin sê-ri NT
24 VAC / VDC hoặc 15 ~ 30 VAC / VDC
Phần cứng RS-485 2 dây

THÊM VÀO GIỎ HÀNG