NTRCLRH, Cảm biến độ ẩm Greystone NTRCLRH, Greystone Vietnam

NTRCLRH, Greystone NTRCLRH, Cảm biến độ ẩm Greystone NTRCLRH, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Cảm biến độ ẩm NTRCLRH
Hệ thống năng lượng Greystone
Cảm biến độ ẩm, Dòng NT
Mục # NTRCLRH - Cảm biến mạng trong phòng, Nhiệt độ & Độ ẩm, LCD, Đầu ra BACnet hoặc Modbus có thể lựa chọn
Thông tin sê-ri NT
24 VAC / VDC hoặc 15 ~ 30 VAC / VDC
Phần cứng RS-485 2 dây

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

GPB08S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB08S15, Greystone Vietnam

GPB08S15, Greystone GPB08S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB08S15, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB08S15
Gage Pressure Transmitter, 0 to 3.5, 7, 17.5, and 35 Bar, FT-6 Plenum Rated, 1.5M (5')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG