GPB08S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB08S15, Greystone Vietnam

GPB08S15, Greystone GPB08S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB08S15, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB08S15
Gage Pressure Transmitter, 0 to 3.5, 7, 17.5, and 35 Bar, FT-6 Plenum Rated, 1.5M (5')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

GPB01S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB01S15, Greystone Vietnam

GPB01S15, Greystone GPB01S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB01S15, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB01S15
Gage Pressure Transmitter, 0 to 5, 10, 25, and 50 PSI ranges, FT-6 Plenum Rated, 1.5M (5')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG