BTL0RT6, Cảm biến vị trí Balluff BTL0RT6, Balluff Vietnam

BTL0RT6, Balluff BTL0RT6, Cảm biến vị trí Balluff BTL0RT6, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Cảm biến vị trí tuyến tính với thiết kế biên dạng là hệ thống đo lường tuyệt đối và không tiếp xúc cho độ chính xác BTL0RT6 (BTL6-A500-M0610-PF-S115)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BTL6-A500-M0610-PF-S115, Cảm biến vị trí Balluff BTL6-A500-M0610-PF-S115, Balluff Vietnam

BTL6-A500-M0610-PF-S115, Balluff BTL6-A500-M0610-PF-S115, Cảm biến vị trí Balluff BTL6-A500-M0610-PF-S115, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Cảm biến vị trí tuyến tính với thiết kế biên dạng là hệ thống đo lường tuyệt đối và không tiếp xúc cho độ chính xác BTL0RT6 (BTL6-A500-M0610-PF-S115)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG