BOS 5K-NU-LH12-02, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff Vietnam

BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BOS01JY (BOS 5K-NU-LH12-02)
Cảm biến khuếch tán. Dòng 5K. Phạm vi làm việc: 20 ... 300 mm. NPN (1x), phản hóa trị. Ánh sáng đỏ laser, Laserklasse 1.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

IGMF 005 GSP, Công tắc tiệm cận EGE Electronik IGMF 005 GSP, EGE Electronik Vietnam

IGMF 005 GSP, EGE Electronik IGMF 005 GSP, Công tắc tiệm cận EGE Electronik IGMF 005 GSP, EGE Electronik Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý EGE Electronik tại Việt Nam

EGE Electronik Proximity Detector 10-33V 200mA DC PNP IGMF 05 GSP

THÊM VÀO GIỎ HÀNG