BOS01JY, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS01JY, Balluff Vietnam

BOS01JY, Balluff BOS01JY, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS01JY, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BOS01JY (BOS 5K-NU-LH12-02)
Cảm biến khuếch tán. Dòng 5K. Phạm vi làm việc: 20 ... 300 mm. NPN (1x), phản hóa trị. Ánh sáng đỏ laser, Laserklasse 1.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BOS 5K-NU-LH12-02, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff Vietnam

BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BOS01JY (BOS 5K-NU-LH12-02)
Cảm biến khuếch tán. Dòng 5K. Phạm vi làm việc: 20 ... 300 mm. NPN (1x), phản hóa trị. Ánh sáng đỏ laser, Laserklasse 1.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG