HT25C/4P-M12, Cảm biến khuếch tán Leuze HT25C/4P-M12, Leuze Vietnam

HT25C/4P-M12, Leuze HT25C/4P-M12, Cảm biến khuếch tán Leuze HT25C/4P-M12, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

HT25C/4P-M12. Diffuse sensor with background suppression. Part no.: 50134215

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

9900225-24V, Gear Mô tơ OSLV 9900225-24V, OSLV Vietnam

9900225-24V, OSLV 9900225-24V, Gear Mô tơ OSLV 9900225-24V, OSLV Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý OSLV tại Việt Nam

Mã hàng: 9900225-24V
12V, 24V. WEIGHT. 1,3 Kg. Gearmotor for windshield wipers MRT62-35 DX: DC gear motor with permanent magnet, 12V or 24V, with starting torque up to 45 Nm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG