9900225-24V, Gear Mô tơ OSLV 9900225-24V, OSLV Vietnam

9900225-24V, OSLV 9900225-24V, Gear Mô tơ OSLV 9900225-24V, OSLV Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý OSLV tại Việt Nam

Mã hàng: 9900225-24V
12V, 24V. WEIGHT. 1,3 Kg. Gearmotor for windshield wipers MRT62-35 DX: DC gear motor with permanent magnet, 12V or 24V, with starting torque up to 45 Nm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BOS01JY, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS01JY, Balluff Vietnam

BOS01JY, Balluff BOS01JY, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS01JY, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BOS01JY (BOS 5K-NU-LH12-02)
Cảm biến khuếch tán. Dòng 5K. Phạm vi làm việc: 20 ... 300 mm. NPN (1x), phản hóa trị. Ánh sáng đỏ laser, Laserklasse 1.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG