WRP-AB-2000-E-1, Cảm biến vị trí Gefran WRP-AB-2000-E-1, Gefran Vietnam

WRP-AB-2000-E-1, Gefran WRP-AB-2000-E-1, Cảm biến vị trí Gefran WRP-AB-2000-E-1, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
F306328
WRP-AB-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX
 Cảm biến vị trí Hành
 trình 2000 MM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

100P47C3, Cảm biến áp suất ITT Aerospace 100P47C3, ITT Aerospace Vietnam

100P47C3, ITT Aerospace 100P47C3, Cảm biến áp suất ITT Aerospace 100P47C3, ITT Aerospace Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý ITT Aerospace tại Việt Nam

100% xuất xứ USA / MEXICO
MODEL : 100P47C3 PRESSURE SENSOR
PRESSURE SENSOR
INCLUDED:
 1.CERTIFICATE OF ORIGIN & QUALITY ISSUED BY MANUFACTURER

THÊM VÀO GIỎ HÀNG