F041004, Cảm biến vị trí Gefran F041004, Gefran Vietnam

F041004, Gefran F041004, Cảm biến vị trí Gefran F041004, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
F041004
LT-M-0600-P-XL0202 0000X000X00
POSITION SENSOR
Stroke 600 MM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

LT-M-0600-P-XL0202, Cảm biến vị trí Gefran LT-M-0600-P-XL0202, Gefran Vietnam

LT-M-0600-P-XL0202, Gefran LT-M-0600-P-XL0202, Cảm biến vị trí Gefran LT-M-0600-P-XL0202, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
F041004
LT-M-0600-P-XL0202 0000X000X00
POSITION SENSOR
Stroke 600 MM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG