LT-M-0600-P-XL0202, Cảm biến vị trí Gefran LT-M-0600-P-XL0202, Gefran Vietnam

LT-M-0600-P-XL0202, Gefran LT-M-0600-P-XL0202, Cảm biến vị trí Gefran LT-M-0600-P-XL0202, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
F041004
LT-M-0600-P-XL0202 0000X000X00
POSITION SENSOR
Stroke 600 MM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

F306328, Cảm biến vị trí Gefran F306328, Gefran Vietnam

F306328, Gefran F306328, Cảm biến vị trí Gefran F306328, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
F306328
WRP-AB-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX
 Cảm biến vị trí Hành
 trình 2000 MM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG