WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Đầu dò tuyến tính Gefran WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Gefran Vietnam

WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Gefran WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Đầu dò tuyến tính Gefran WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Linear Transducers, WRP-A Series

Item# F306328 - WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX

WRP-A Series Information
CONTACTLESS MAGNETOSTRICTIVE LINEAR POSITION TRANSDUCER WITH HYPERWAVE MAGNETOSTRICTIVE TECHNOLOGY

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

RHM0600MP021S1G2100, Cảm biến vị trí MTS Sensor RHM0600MP021S1G2100, MTS Sensor Vietnam

RHM0600MP021S1G2100, MTS Sensor RHM0600MP021S1G2100, Cảm biến vị trí MTS Sensor RHM0600MP021S1G2100, MTS Sensor Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MTS Sensor tại Việt Nam

Code: RHM0600MP021S1G2100 Temposonics R-Serie; Stroke length: 600mm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG