ST-11K-010-TS1-ANP, Đầu dò nhiệt độ loại ANP Anritsu ST-11K-010-TS1-ANP, Anritsu Vietnam

ST-11K-010-TS1-ANP, Anritsu ST-11K-010-TS1-ANP, Đầu dò nhiệt độ loại ANP Anritsu ST-11K-010-TS1-ANP, Anritsu Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Anritsu tại Việt Nam

100% xuất xứ Nhật Bản
Type K Model : ST-11K-010-TS1-ANP. Temp.range : -50 to 210°C. Tolerance : ±2.5°C (at 100°C). Response time : 2s

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

F306328, Đầu dò tuyến tính Gefran F306328, Gefran Vietnam

F306328, Gefran F306328, Đầu dò tuyến tính Gefran F306328, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Linear Transducers, WRP-A Series

Item# F306328 - WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX

WRP-A Series Information
CONTACTLESS MAGNETOSTRICTIVE LINEAR POSITION TRANSDUCER WITH HYPERWAVE MAGNETOSTRICTIVE TECHNOLOGY

THÊM VÀO GIỎ HÀNG