TZW 60/220/110, Máy nén khí Mehrer TZW 60/220/110, Mehrer Vietnam

TZW 60/220/110, Mehrer TZW 60/220/110, Máy nén khí Mehrer TZW 60/220/110, Mehrer Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Mehrer tại Việt Nam

Mã hàng: TZW 60/220/110
CO2 air compressor TZW 60-220-110

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

124-107UV01005M, Thiết bị truyền động Kinetrol 124-107UV01005M, Kinetrol Vietnam

124-107UV01005M, Kinetrol 124-107UV01005M, Thiết bị truyền động Kinetrol 124-107UV01005M, Kinetrol Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Kinetrol tại Việt Nam

100% xuất xứ Vương quốc Anh
Bộ truyền động
124-107UV01005M ( new part no) ACTUATOR
DA ACTUATOR MODEL 12 WITH VLS LIMIT SWITCH
BOX CONTAINING 4 X V3 DPDT SWITCH & CONE MONITOR

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BHS003M, Cảm biến tiệm cận Balluff BHS003M, Balluff Vietnam

BHS003M, Balluff BHS003M, Cảm biến tiệm cận Balluff BHS003M, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Brazil
BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4
Inductive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BES 516-300-S295/1.250"-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S295/1.250"-S4, Balluff Vietnam

BES 516-300-S295/1.250"-S4, Balluff BES 516-300-S295/1.250"-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S295/1.250"-S4, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Brazil
BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4
Inductive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BHS003H, Cảm biến tiệm cận Balluff BHS003H, Balluff Vietnam

BHS003H, Balluff BHS003H, Cảm biến tiệm cận Balluff BHS003H, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Brazil
BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4
Inductive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BES 516-300-S295/0.912"-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S295/0.912"-S4, Balluff Vietnam

BES 516-300-S295/0.912"-S4, Balluff BES 516-300-S295/0.912"-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S295/0.912"-S4, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Brazil
BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4
Inductive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

CM-10, Cảm biến Kele CM-10, Kele Vietnam

CM-10, Kele CM-10, Cảm biến Kele CM-10, Kele Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Kele tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Code: CM-10
Sensor
Extended Range 360 Degree PIR Sensor-Ceiling Mount, Low Voltage, with +DC Output

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

774500, Rơ le an toàn Pilz 774500, Pilz Vietnam

774500, Pilz 774500, Rơ le an toàn Pilz 774500, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code:  774500
Description: PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
Safety relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Rơ le an toàn Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz Vietnam

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Rơ le an toàn Pilz PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code:  774500
Description: PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
Safety relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

CS-36K-005-1-TC1-ANP, Đầu dò nhiệt độ Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu Vietnam

CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Đầu dò nhiệt độ Anritsu CS-36K-005-1-TC1-ANP, Anritsu Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Anritsu tại Việt Nam

100% xuất xứ Nhật Bản

Model: CS-36K-005-1-TC1-ANP
Probe

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

AR2B3152-S, Thiết bị truyền động Econex AR2B3152-S, Econex Vietnam

AR2B3152-S, Econex AR2B3152-S, Thiết bị truyền động Econex AR2B3152-S, Econex Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Econex tại Việt Nam

Description : Electric actuator AR2B3152-S 115V/50-60Hz+RP2.5kO. ECONEX product USA A2B3Y2-S

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BTL0RT6, Cảm biến vị trí Balluff BTL0RT6, Balluff Vietnam

BTL0RT6, Balluff BTL0RT6, Cảm biến vị trí Balluff BTL0RT6, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Cảm biến vị trí tuyến tính với thiết kế biên dạng là hệ thống đo lường tuyệt đối và không tiếp xúc cho độ chính xác BTL0RT6 (BTL6-A500-M0610-PF-S115)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BTL6-A500-M0610-PF-S115, Cảm biến vị trí Balluff BTL6-A500-M0610-PF-S115, Balluff Vietnam

BTL6-A500-M0610-PF-S115, Balluff BTL6-A500-M0610-PF-S115, Cảm biến vị trí Balluff BTL6-A500-M0610-PF-S115, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Cảm biến vị trí tuyến tính với thiết kế biên dạng là hệ thống đo lường tuyệt đối và không tiếp xúc cho độ chính xác BTL0RT6 (BTL6-A500-M0610-PF-S115)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

RK20T-V-1/4-AIR/N2-30L/min, Cảm biến lưu lượng Kofloc RK20T-V-1/4-AIR/N2-30L/min, Kofloc Vietnam

RK20T-V-1/4-AIR/N2-30L/min, Kofloc RK20T-V-1/4-AIR/N2-30L/min, Cảm biến lưu lượng Kofloc RK20T-V-1/4-AIR/N2-30L/min, Kofloc Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Kofloc tại Việt Nam

Đồng hồ đo lưu lượng
 MODEL RK20T SERIES
RK20T-V-1/4-AIR/N2-30L/min

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

RK20T-V-1/4-AIR/N2-50L/min, Cảm biến lưu lượng Kofloc RK20T-V-1/4-AIR/N2-50L/min, Kofloc Vietnam

RK20T-V-1/4-AIR/N2-50L/min, Kofloc RK20T-V-1/4-AIR/N2-50L/min, Cảm biến lưu lượng Kofloc RK20T-V-1/4-AIR/N2-50L/min, Kofloc Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Kofloc tại Việt Nam

Đồng hồ đo lưu lượng
 MODEL RK20T SERIES
RK20T-V-1/4-AIR/N2-50L/min

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

GV2-5-200-F1-750-1-IP1-FR-NO-PB-SK, Van ecoflo EGE GV2-5-200-F1-750-1-IP1-FR-NO-PB-SK, EGE Vietnam

GV2-5-200-F1-750-1-IP1-FR-NO-PB-SK, EGE GV2-5-200-F1-750-1-IP1-FR-NO-PB-SK, Van ecoflo EGE GV2-5-200-F1-750-1-IP1-FR-NO-PB-SK, EGE Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý EGE tại Việt Nam

Art number: ecoflo-GV2-5-200-F1-750-1-IP1-FR-NO-PB-SK. ACTUATOR PNEUMATIC CONTROL VALVE

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

HT25C/4P-M12, Cảm biến khuếch tán Leuze HT25C/4P-M12, Leuze Vietnam

HT25C/4P-M12, Leuze HT25C/4P-M12, Cảm biến khuếch tán Leuze HT25C/4P-M12, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

HT25C/4P-M12. Diffuse sensor with background suppression. Part no.: 50134215

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

9900225-24V, Gear Mô tơ OSLV 9900225-24V, OSLV Vietnam

9900225-24V, OSLV 9900225-24V, Gear Mô tơ OSLV 9900225-24V, OSLV Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý OSLV tại Việt Nam

Mã hàng: 9900225-24V
12V, 24V. WEIGHT. 1,3 Kg. Gearmotor for windshield wipers MRT62-35 DX: DC gear motor with permanent magnet, 12V or 24V, with starting torque up to 45 Nm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BOS01JY, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS01JY, Balluff Vietnam

BOS01JY, Balluff BOS01JY, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS01JY, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BOS01JY (BOS 5K-NU-LH12-02)
Cảm biến khuếch tán. Dòng 5K. Phạm vi làm việc: 20 ... 300 mm. NPN (1x), phản hóa trị. Ánh sáng đỏ laser, Laserklasse 1.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BOS 5K-NU-LH12-02, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff Vietnam

BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Cảm biến khuếch tán Balluff BOS 5K-NU-LH12-02, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BOS01JY (BOS 5K-NU-LH12-02)
Cảm biến khuếch tán. Dòng 5K. Phạm vi làm việc: 20 ... 300 mm. NPN (1x), phản hóa trị. Ánh sáng đỏ laser, Laserklasse 1.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

IGMF 005 GSP, Công tắc tiệm cận EGE Electronik IGMF 005 GSP, EGE Electronik Vietnam

IGMF 005 GSP, EGE Electronik IGMF 005 GSP, Công tắc tiệm cận EGE Electronik IGMF 005 GSP, EGE Electronik Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý EGE Electronik tại Việt Nam

EGE Electronik Proximity Detector 10-33V 200mA DC PNP IGMF 05 GSP

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BUS003T, Cảm biến siêu âm Balluff BUS003T, Balluff Vietnam

BUS003T, Balluff BUS003T, Cảm biến siêu âm Balluff BUS003T, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BUS003T - Ultrasonic sensor with control panel - Balluff (Ultrasonic - BUS - Analog - M30M1 series) - part number BUS M30M1-XC-35/340-S92K - 350...5000mm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BUS M30M1-XC-35/340-S92K, Cảm biến siêu âm Balluff BUS M30M1-XC-35/340-S92K, Balluff Vietnam

BUS M30M1-XC-35/340-S92K, Balluff BUS M30M1-XC-35/340-S92K, Cảm biến siêu âm Balluff BUS M30M1-XC-35/340-S92K, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BUS003T - Ultrasonic sensor with control panel - Balluff (Ultrasonic - BUS - Analog - M30M1 series) - part number BUS M30M1-XC-35/340-S92K - 350...5000mm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BES02TC, Cảm biến tiệm cận Balluff BES02TC, Balluff Vietnam

BES02TC, Balluff BES02TC, Cảm biến tiệm cận Balluff BES02TC, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Order code: BES02TC. BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1. Dimensions : 35.0x35.0x100.0 mm. Connection : Connector, M12x1-S04. Output function : PNP, Normally open (NO)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Cảm biến tiệm cận Balluff BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Balluff Vietnam

BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Balluff BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Cảm biến tiệm cận Balluff BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Order code: BES02TC. BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1. Dimensions : 35.0x35.0x100.0 mm. Connection : Connector, M12x1-S04. Output function : PNP, Normally open (NO)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

120-007U0010000, Hộp công tắc giới hạn cho thiết bị truyền động Kinetrol 120-007U0010000, Kinetrol Vietnam

120-007U0010000, Kinetrol 120-007U0010000, Hộp công tắc giới hạn cho thiết bị truyền động Kinetrol 120-007U0010000, Kinetrol Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Kinetrol tại Việt Nam

120-007U0010000
Limit switch for Actuator Kinetrol Model 12

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

RHM1300MR021A01, Cảm biến vị trí MTS Sensor RHM1300MR021A01, MTS Sensor Vietnam

RHM1300MR021A01, MTS Sensor RHM1300MR021A01, Cảm biến vị trí MTS Sensor RHM1300MR021A01, MTS Sensor Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MTS Sensor tại Việt Nam

Temposonics® R-Series
RHM1300MR021A01

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BOS01UM, Cảm biến tiệm cận Balluff BOS01UM, Balluff Vietnam

BOS01UM, Balluff BOS01UM, Cảm biến tiệm cận Balluff BOS01UM, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4 Diffuse Sensor 10-30VDC 100mA sn=25mm BOS01UM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BOS 12M-PA-RF10-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4, Balluff Vietnam

BOS 12M-PA-RF10-S4, Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4 Diffuse Sensor 10-30VDC 100mA sn=25mm BOS01UM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

OCV81/D2PSCR, Cảm biến khuếch tán Selet OCV81/D2PSCR, Selet Vietnam

OCV81/D2PSCR, Selet OCV81/D2PSCR, Cảm biến khuếch tán Selet OCV81/D2PSCR, Selet Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Selet tại Việt Nam

OCV81/D2PSCR
Dòng trụ M18 - Các phiên bản kiểu khuếch tán. Đường kính 18 mm. Phiên bản quang học Assial (D) hoặc radial (DA). Đầu ra cáp và đầu nối M12

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

OCV81/D2PSCRMC5, Cảm biến khuếch tán Selet OCV81/D2PSCRMC5, Selet Vietnam

OCV81/D2PSCRMC5, Selet OCV81/D2PSCRMC5, Cảm biến khuếch tán Selet OCV81/D2PSCRMC5, Selet Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Selet tại Việt Nam

OCV81/D2PSCRMC5
Dòng trụ M18 - Các phiên bản kiểu khuếch tán. Đường kính 18 mm. Phiên bản quang học Assial (D) hoặc radial (DA). Đầu ra cáp và đầu nối M12

THÊM VÀO GIỎ HÀNG