OCV81/D2PSCR, Cảm biến khuếch tán Selet OCV81/D2PSCR, Selet Vietnam

OCV81/D2PSCR, Selet OCV81/D2PSCR, Cảm biến khuếch tán Selet OCV81/D2PSCR, Selet Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Selet tại Việt Nam

OCV81/D2PSCR
Dòng trụ M18 - Các phiên bản kiểu khuếch tán. Đường kính 18 mm. Phiên bản quang học Assial (D) hoặc radial (DA). Đầu ra cáp và đầu nối M12

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

OCV81/D2PSCRMC5, Cảm biến khuếch tán Selet OCV81/D2PSCRMC5, Selet Vietnam

OCV81/D2PSCRMC5, Selet OCV81/D2PSCRMC5, Cảm biến khuếch tán Selet OCV81/D2PSCRMC5, Selet Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Selet tại Việt Nam

OCV81/D2PSCRMC5
Dòng trụ M18 - Các phiên bản kiểu khuếch tán. Đường kính 18 mm. Phiên bản quang học Assial (D) hoặc radial (DA). Đầu ra cáp và đầu nối M12

THÊM VÀO GIỎ HÀNG