BOS01UM, Cảm biến tiệm cận Balluff BOS01UM, Balluff Vietnam

BOS01UM, Balluff BOS01UM, Cảm biến tiệm cận Balluff BOS01UM, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4 Diffuse Sensor 10-30VDC 100mA sn=25mm BOS01UM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BOS 12M-PA-RF10-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4, Balluff Vietnam

BOS 12M-PA-RF10-S4, Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4, Cảm biến tiệm cận Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Balluff BOS 12M-PA-RF10-S4 Diffuse Sensor 10-30VDC 100mA sn=25mm BOS01UM

THÊM VÀO GIỎ HÀNG