TE-6300W-101, Cảm biến nhiệt độ Johnson Controls TE-6300W-101, Johnson Controls Vietnam

TE-6300W-101, Johnson Controls TE-6300W-101, Cảm biến nhiệt độ Johnson Controls TE-6300W-101, Johnson Controls Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Johnson Controls tại Việt Nam

100% xuất xứ USA

Model : TE-6300W-101
Temperature sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

FS80-C, Công tắc dòng chảy Johnson Controls FS80-C, Johnson Controls Vietnam

FS80-C, Johnson Controls FS80-C, Công tắc dòng chảy Johnson Controls FS80-C, Johnson Controls Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Johnson Controls tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Model : FS80-C Flow Sensor
Flow Switch

THÊM VÀO GIỎ HÀNG