G140/90-1680-M8012.1, Xy lanh khí nén HOVEN G140/90-1680-M8012.1, HOVEN Vietnam

G140/90-1680-M8012.1, HOVEN G140/90-1680-M8012.1, Xy lanh khí nén HOVEN G140/90-1680-M8012.1, HOVEN Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý HOVEN tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code: G140/90-1680-M8012.1
Description:Hydraulic cylinder
Drawing number: M08012-3_01
piston rod hard-chrome plated 25 μm ± 5 μm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

M18B-D0150N-CX9C4U2, Cảm biến quang điện HTM SENSOR M18B-D0150N-CX9C4U2, HTM SENSOR Vietnam

M18B-D0150N-CX9C4U2, HTM SENSOR M18B-D0150N-CX9C4U2, Cảm biến quang điện HTM SENSOR M18B-D0150N-CX9C4U2, HTM SENSOR Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý HTM SENSOR tại Việt Nam

100% xuất xứ Mỹ

Model: M18B-D0150N-CX9C4U2
Photoelectric Sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG