M18B-D0150N-CX9C4U2, Cảm biến quang điện HTM SENSOR M18B-D0150N-CX9C4U2, HTM SENSOR Vietnam

M18B-D0150N-CX9C4U2, HTM SENSOR M18B-D0150N-CX9C4U2, Cảm biến quang điện HTM SENSOR M18B-D0150N-CX9C4U2, HTM SENSOR Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý HTM SENSOR tại Việt Nam

100% xuất xứ Mỹ

Model: M18B-D0150N-CX9C4U2
Photoelectric Sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

TE-631AM-2, Cảm biến nhiệt độ Johnson Controls TE-631AM-2, Johnson Controls Vietnam

TE-631AM-2, Johnson Controls TE-631AM-2, Cảm biến nhiệt độ Johnson Controls TE-631AM-2, Johnson Controls Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Johnson Controls tại Việt Nam

100% xuất xứ USA

Model : TE-631AM-2
 Temperature sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG