TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Cảm biến áp suất Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Gefran Vietnam

TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Cảm biến áp suất Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Xuất xứ: Italy
F087263
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX
Melt  sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG