Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 699558

F087263, Gefran F087263, Cảm biến áp suất Gefran F087263, Gefran Vietnam

F087263, Cảm biến áp suất Gefran F087263, Gefran Vietnam

F087263, Gefran F087263, Cảm biến áp suất Gefran F087263, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Xuất xứ: Italy
F087263
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX
Melt  sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Cảm biến áp suất Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Gefran Vietnam

TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Cảm biến áp suất Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Xuất xứ: Italy
F087263
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX
Melt  sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

Bài viết liên quan