TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3, Cảm biến áp suất Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3, Gefran Vietnam

TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3, Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3, Cảm biến áp suất Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Xuất xứ: Italy
F087263
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX
Melt  sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

F087263, Cảm biến áp suất Gefran F087263, Gefran Vietnam

F087263, Gefran F087263, Cảm biến áp suất Gefran F087263, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Xuất xứ: Italy
F087263
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050E000X00050XX
Melt  sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG