SRC-600-MOD, Bộ điều khiển phòng SyxthSense SRC-600-MOD, SyxthSense Vietnam

SRC-600-MOD, SyxthSense SRC-600-MOD, Bộ điều khiển phòng SyxthSense SRC-600-MOD, SyxthSense Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý SyxthSense tại Việt Nam

SRC-600-MOD. Modbus 3.5" Touchscreen Room Controller, 24Vac/dc Power. Supply, Built-In Temp Sensor, 2RI, 1DI, 3AO. SRC-600-BAC

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

TEK-NTC10, Cảm biến nhiệt độ SyxthSense TEK-NTC10, SyxthSense Vietnam

TEK-NTC10, SyxthSense TEK-NTC10, Cảm biến nhiệt độ SyxthSense TEK-NTC10, SyxthSense Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý SyxthSense tại Việt Nam

TEK-NTC10-KB
NTC10 Satchwell Duct Air Temperature Sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG