CE1/0N-1A, Cảm biến Micro Detectors CE1/0N-1A, Micro Detectors Vietnam

CE1/0N-1A, Micro Detectors CE1/0N-1A, Cảm biến Micro Detectors CE1/0N-1A, Micro Detectors Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Micro Detectors tại Việt Nam

Product No : CE1/0N-1A. Product Type : Capacitive Sensors. CE1 : Capacitive 4-wire DC 20mm diameter. Proximity Switch

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

AK1/AP-1H, Cảm biến tiệm cận Micro Detectors AK1/AP-1H, Micro Detectors Vietnam

AK1/AP-1H, Micro Detectors AK1/AP-1H, Cảm biến tiệm cận Micro Detectors AK1/AP-1H, Micro Detectors Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Micro Detectors tại Việt Nam

AK1-AP-1H
Micro Detectors inductive proximity sensor, tubular, 18mm diameter x 64mm body, nickel-plated brass housing, PNP, N.O. output, 5mm sensing

THÊM VÀO GIỎ HÀNG