AK1/AP-1H, Cảm biến tiệm cận Micro Detectors AK1/AP-1H, Micro Detectors Vietnam

AK1/AP-1H, Micro Detectors AK1/AP-1H, Cảm biến tiệm cận Micro Detectors AK1/AP-1H, Micro Detectors Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Micro Detectors tại Việt Nam

AK1-AP-1H
Micro Detectors inductive proximity sensor, tubular, 18mm diameter x 64mm body, nickel-plated brass housing, PNP, N.O. output, 5mm sensing

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

SRC-600-MOD, Bộ điều khiển phòng SyxthSense SRC-600-MOD, SyxthSense Vietnam

SRC-600-MOD, SyxthSense SRC-600-MOD, Bộ điều khiển phòng SyxthSense SRC-600-MOD, SyxthSense Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý SyxthSense tại Việt Nam

SRC-600-MOD. Modbus 3.5" Touchscreen Room Controller, 24Vac/dc Power. Supply, Built-In Temp Sensor, 2RI, 1DI, 3AO. SRC-600-BAC

THÊM VÀO GIỎ HÀNG