PY-2-F-050-S03M, Cảm biến vị trí Gefran PY-2-F-050-S03M, Gefran Vietnam

PY-2-F-050-S03M, Gefran PY-2-F-050-S03M, Cảm biến vị trí Gefran PY-2-F-050-S03M, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Xuất xứ: Ý
PY-2-F-050-S03M 0000X000X00
F004249
Positioner sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG