PSR-1-T-E, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR-1-T-E, Greystone Vietnam

PSR-1-T-E, Greystone PSR-1-T-E, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR-1-T-E, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Mã hàng: PSR-1-T-E
Light sensor, 4-20mA out, WP enclosure

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

PSR1, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR1, Greystone Vietnam

PSR1, Greystone PSR1, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR1, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Mã hàng: PSR-1-T-E
Light sensor (resistive output)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG