PSR-1-E, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR-1-E, Greystone Vietnam

PSR-1-E, Greystone PSR-1-E, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR-1-E, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Mã hàng: PSR-1-E
Light sensor (resistive output), WP enclosure

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

PSR-1-T-E, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR-1-T-E, Greystone Vietnam

PSR-1-T-E, Greystone PSR-1-T-E, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR-1-T-E, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Mã hàng: PSR-1-T-E
Light sensor, 4-20mA out, WP enclosure

THÊM VÀO GIỎ HÀNG