RHM0300MD701S1G1100, Cảm biến vị trí MTS Sensor RHM0300MD701S1G1100, MTS Sensor Vietnam

RHM0300MD701S1G1100, MTS Sensor RHM0300MD701S1G1100, Cảm biến vị trí MTS Sensor RHM0300MD701S1G1100, MTS Sensor Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MTS Sensor tại Việt Nam

Mã hàng: RHM0300MD701S1G1100
Temposonics RH-Series

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

PSR-1-T, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR-1-T, Greystone Vietnam

PSR-1-T, Greystone PSR-1-T, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR-1-T, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

PSR-1-T tạo ra tín hiệu đầu ra 4 - 20mA. Cảm biến được thiết kế để gắn vào cuối hộp ống chịu thời tiết.

PSR-1 có điện trở trong bóng tối vượt quá 1 Mohm và điện trở trong ánh sáng sáng dưới 1,5 k ohm. PSR-1 và PSR-1-T cho biết sự có mặt hoặc không có ánh sáng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG