PB.6.14.4NM.0-1MPA.AD, Đồng hồ áp suất Nesstech PB.6.14.4NM.0-1MPA.AD, Nesstech Vietnam

PB.6.14.4NM.0-1MPA.AD, Nesstech PB.6.14.4NM.0-1MPA.AD, Đồng hồ áp suất Nesstech PB.6.14.4NM.0-1MPA.AD, Nesstech Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Nesstech tại Việt Nam

100% xuất xứ Nhật Bản
PRESSURE GAUGE
Model no : PB.6.14.4NM.-0.14MPA.AD.CF.GF
Dial size : 150 mm
Mounting : Surface mounting with bottom entry
Connection : ½”NPT (M)
Range : -0.1 to 4 MPa
Element/socket material : 316LSS
Case material : 316SS
Accuracy : +/-1.0% F.S.
IP65, Internal zero adjustment, Glycerine filled & Safety glass

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

KVG.600.60.N211.FR6.S2, Máy kẹp chân không Piab KVG.600.60.N211.FR6.S2, Piab Vietnam

KVG.600.60.N211.FR6.S2, Piab KVG.600.60.N211.FR6.S2, Máy kẹp chân không Piab KVG.600.60.N211.FR6.S2, Piab Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Piab tại Việt Nam

100% xuất xứ USA / Korea
Code: KVG.600.60.N211.FR6.S2
Vacuum gripper

THÊM VÀO GIỎ HÀNG