MU-GEN-SIX-G-GEN2, Trình tạo hình Murideo MU-GEN-SIX-G-GEN2, Murideo Vietnam

MU-GEN-SIX-G-GEN2, Murideo MU-GEN-SIX-G-GEN2, Trình tạo hình Murideo MU-GEN-SIX-G-GEN2, Murideo Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Murideo tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Model: MU-GEN-SIX-G 8K (replace for MU-GEN-SIX-G-GEN2 )
an HDMI pattern generator

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

DE1-Docu 36, Máy cắt đai ốc điện Plarad DE1-Docu 36, Plarad Vietnam

DE1-Docu 36, Plarad DE1-Docu 36, Máy cắt đai ốc điện Plarad DE1-Docu 36, Plarad Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Plarad tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức / NHẬT BẢN
DE1-Docu 36
Electric nutrunner
・Torque range:750Nm - 3,600Nm / Sqare drive:25.4mm
・Torque step:99 step
・Voltage : 220-230V
・Speed: 5.2rpm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG