zws-15/CD/ 5ms.a, Cảm biến siêu âm Microsonic zws-15/CD/ 5ms.a, Microsonic Vietnam

zws-15/CD/ 5ms.a, Microsonic zws-15/CD/ 5ms.a, Cảm biến siêu âm Microsonic zws-15/CD/ 5ms.a, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
Model: zws-15/CD/ 5ms.a
zws sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

MU-GEN-SIX-G 8K, Trình tạo hình Murideo MU-GEN-SIX-G 8K, Murideo Vietnam

MU-GEN-SIX-G 8K, Murideo MU-GEN-SIX-G 8K, Trình tạo hình Murideo MU-GEN-SIX-G 8K, Murideo Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Murideo tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Model: MU-GEN-SIX-G 8K (replace for MU-GEN-SIX-G-GEN2 )
an HDMI pattern generator
• HDMI 2.1 Support
• 8K@60 4:2:0 10-bit Maximum Resolution
• Fixed Rate Link (FRL)
• Color Space Selectable
• Full Range RGB (0-255)
• SMPTE RGB (16-235)
• YC444, 422, 420 (16-235)
• Auto Detect (read EDID – display preferred
format)
• High Bit Depth – 8, 10, 12, and 16 bit per
pixel support
• HDR (High Dynamic Range) Support
• Multiple HDR Memories
• HDR 10, 10+
• HLG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG