BX80S/10-1A, Cảm biến MICRODETECTORS BX80S/10-1A, MICRODETECTORS Vietnam

BX80S/10-1A, MICRODETECTORS BX80S/10-1A, Cảm biến MICRODETECTORS BX80S/10-1A, MICRODETECTORS Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MICRODETECTORS tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
Model:BX80S/10-1A
Area sensor Emitter
 AX80E/00-KA00 ngưng sản xuất

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

zws-15/CD/ 5ms.a, Cảm biến siêu âm Microsonic zws-15/CD/ 5ms.a, Microsonic Vietnam

zws-15/CD/ 5ms.a, Microsonic zws-15/CD/ 5ms.a, Cảm biến siêu âm Microsonic zws-15/CD/ 5ms.a, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
Model: zws-15/CD/ 5ms.a
zws sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG