GSL 04M/P-30-S8, Cảm biến quang điện Leuze GSL 04M/P-30-S8, Leuze Vietnam

GSL 04M/P-30-S8, Leuze GSL 04M/P-30-S8, Cảm biến quang điện Leuze GSL 04M/P-30-S8, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

Leuze GSL 04M/P-30-S8: Forked Photoelectric Sensor - 50110793
Cảm biến quang điện ngã ba - 50110793; Ứng dụng · Phát hiện các bộ phận nhỏ; Nguồn sáng · Laser, Đỏ; Tần số chuyển mạch · 5.000 Hz

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

AK6/D2-5A, Cảm biến cảm ứng MICRO DETECTORS AK6/D2-5A, MICRO DETECTORS Vietnam

AK6/D2-5A, MICRO DETECTORS AK6/D2-5A, Cảm biến cảm ứng MICRO DETECTORS AK6/D2-5A, MICRO DETECTORS Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MICRO DETECTORS tại Việt Nam

AK6/D2-5A
MICRO DETECTORS Cảm biến cảm ứng M18 0-10 V + 4-20 mA Khoảng cách phát hiện Cáp 10 mm trục 2m

THÊM VÀO GIỎ HÀNG